เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย 194
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1104
บัญชีการรับคำขอจากประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก1100
มาตรฐานการปฏิบัติงาน292
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน15107
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์145

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB