เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย 1175
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1182
บัญชีการรับคำขอจากประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก1174
มาตรฐานการปฏิบัติงาน3153
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน15172
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1111

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB