เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำแว๊ปไซต์ อบต.บ้านน้อย 15311 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ14811 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ12711 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 12411 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ9911 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง1007 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ1017 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสารอTOSHIBA- 20510828 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ10620 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 410517 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโตรงการปรับปรุงทาสีดาดฟ้า อบต.บ้านน้อย จำนวน 347 ตร.ม.9215 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนาอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน สิงหาคม 25611053 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 389 ชุด9313 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อ่างล้างครัว และงานไฟฟ้า9313 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน กรกฎาคม 2561925 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 616 ชุด985 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 108 หมู่ 39919 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเครื่ี่องปรับอากาศ อบต.บ้านน้อย958 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 3,927 ถุง 1008 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลลหินคลุก สายคลองชลประทานซี 63-2 ม.29628 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB