เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพจ.ถ.57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อย913 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำแว๊ปไซต์ อบต.บ้านน้อย 16611 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ16511 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ13611 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 13311 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ10811 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง1107 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ1097 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสารอTOSHIBA- 20511728 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ11420 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 411417 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโตรงการปรับปรุงทาสีดาดฟ้า อบต.บ้านน้อย จำนวน 347 ตร.ม.10015 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนาอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน สิงหาคม 25611163 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 389 ชุด10113 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อ่างล้างครัว และงานไฟฟ้า10213 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน กรกฎาคม 25611005 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 616 ชุด1055 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 108 หมู่ 310719 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเครื่ี่องปรับอากาศ อบต.บ้านน้อย1058 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 3,927 ถุง 1088 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB