เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สขร เดือน มิ.ย.. 63203 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 63 193 ก.ค. 63
ประกาซผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย พจ.ถ. 57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) หมู่ 12524 มิ.ย. 63
สขร เดือน พ.ค. 63174 มิ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.. 63244 มิ.ย. 63
สขร เดือน เม.ย. 63145 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม. ย. 63125 พ.ค. 63
สขร เดือน มี.ค. 63162 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 63172 เม.ย. 63
สขร เดือน ก.พ. 63146 มี.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 63146 มี.ค. 63
สขร เดือน ม.ค. 63145 ก.พ. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 63 105 ก.พ. 63
สขร เดือน ธ.ค. 6296 ม.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.. 6286 ม.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพจ.ถ.57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อย3913 ธ.ค. 62
สขร เดือน พ.ย. 62912 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 62912 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 62912 ธ.ค. 62
สขร เดือน ต.ค. 62124 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB