เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ DR ๘ ( มนัส ) หมู่ที่ ๑ , ๖ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร919 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-039 (สายบึงตาเหนือ ) หมู่ที่ 1 บ้านน้อย122 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-068 ( นายสอ ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม191 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-082 ( หนองบอนฝั่งขวา ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม111 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สายนายมนัส+บรรจง หมู่ 5 บ้านหนองแขม111 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-055 ( คลองชลประทานซี 105 ) หมู่ 3 บ้านวังพุทรา111 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-053 ( หลวงพ่อเปลื่อง ) หมู่ 3 บ้านวังพุทรา91 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-031 ( บึงเตย-นางเหรียญ ) หมู่ 1 บ้านน้อย61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-031 ( สายบึงเตย - นางเหรียญ ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย71 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-064 ( สายหนองบอน ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม101 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-020 ( สายคลองชลประทานซี 99 ) หมู่ 4 บ้านคอวัง61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางผ่องศรี สุวรรณชัย หมู่ 3 บ้านวังพุทรา61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-045 ( สายคลองชลประทานซี 63 ) หมู่ 2 บ้านปากลัด131 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-035 ( สายบึงตาใต้ ) หมู่ 1 บ้านน้อย61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองฃลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย6722 พ.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๕ ( สายบึงตาใต้ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร1044 มิ.ย. 62
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข้างโรางเรียนบ้านน้อย )22414 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงทาสีดาดฟ้า อบต.บ้านน้อย12915 ส.ค. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 108 ม.3 บ้านวังพุทรา11719 มิ.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข่ส12319 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB