เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองฃลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย4622 พ.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๕ ( สายบึงตาใต้ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร844 มิ.ย. 62
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข้างโรางเรียนบ้านน้อย )20114 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงทาสีดาดฟ้า อบต.บ้านน้อย11115 ส.ค. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 108 ม.3 บ้านวังพุทรา9919 มิ.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข่ส10319 เม.ย. 61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายคลองชลประทานซี 40 ) จำนวน 2 ช่วง หมูที่ 3, 4 10719 เม.ย. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายนาบจำรัส พุ่มภาชี) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย 10014 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายน้อย เก่งเกียรติชัย) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย10914 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายบ้านนางเฉลา เงินยิ่ง) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9814 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายนางเฉลา ประชารัตน์) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9814 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยนายสละ คงเพชรแสง) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9514 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยบ้านนายหวั่น) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9714 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยนางสายหยุด แสงกล้า) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย10014 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยบ้านนายเสริม) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย10014 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายชัยศึกตะวันออก) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย10114 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายบ้านนายสาคร+นายสิน) หมู่ที่ื 5 บ้านหนองแขม9414 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายคลองตางาวเฉลา) หมู่ที่ื 4 บ้านคอวัง9414 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายหนองตะลุง) หมู่ที่ื 4 บ้านคอวัง11614 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก(สายคลองชลประทานซี103) หมู่ที่ื 3 บ้านวังพุทรา10014 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB