เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองฃลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย3022 พ.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๕ ( สายบึงตาใต้ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร674 มิ.ย. 62
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข้างโรางเรียนบ้านน้อย )18614 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงทาสีดาดฟ้า อบต.บ้านน้อย10315 ส.ค. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 108 ม.3 บ้านวังพุทรา9119 มิ.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ. 57-004 ( สายข่ส9519 เม.ย. 61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายคลองชลประทานซี 40 ) จำนวน 2 ช่วง หมูที่ 3, 4 10019 เม.ย. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายนาบจำรัส พุ่มภาชี) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย 9314 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายน้อย เก่งเกียรติชัย) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย10114 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายบ้านนางเฉลา เงินยิ่ง) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9114 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายนางเฉลา ประชารัตน์) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9114 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยนายสละ คงเพชรแสง) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย8814 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยบ้านนายหวั่น) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9014 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยนางสายหยุด แสงกล้า) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9314 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(ซอยบ้านนายเสริม) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9214 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายชัยศึกตะวันออก) หมู่ที่ื 6 บ้านท่าเตย9414 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายบ้านนายสาคร+นายสิน) หมู่ที่ื 5 บ้านหนองแขม8614 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายคลองตางาวเฉลา) หมู่ที่ื 4 บ้านคอวัง8714 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก(สายหนองตะลุง) หมู่ที่ื 4 บ้านคอวัง8714 ก.พ. 61
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก(สายคลองชลประทานซี103) หมู่ที่ื 3 บ้านวังพุทรา9314 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB