เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองไอ้เอียง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด88 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๙ (สายบึงตาเหนือ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2711 มิ.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบโครงการงานขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ , โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต , โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๖ โครงการ 4511 มี.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการขุดลอกคลอง(สายคลองหนองกระเดิด)หมู่ที่ 2,5 บ้านปากลัด บ้านหนองแขม และโครงการขชุดลอกคลอง(สายคลองระบายน้ำ DR 8 มนัส หมู่ 1 บ้านน้อย จำนวน 2 โครงการ653 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย4413 ธ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย7528 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย3323 ก.ย. 62
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ.๕๗-๐๓๕ ( สายบึงบึงตาใต้ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย12928 มิ.ย. 62
ประกาาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พจ.ถ. 57-002 สายนครไชยบวร ม.6 บ้านท่าเตย ตำบลบ้านน้อย2304 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พจ.ถ. 57-002 สายนครไชยบวร ม.6 บ้านท่าเตย ตำบลบ้านน้อย1481 มี.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายคลองฃลประทานซี 40 )13020 เม.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.57-0348328 พ.ย. 60
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถง 57-021 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคอวัง7728 พ.ย. 60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงตา พจ.ถ.57-0347928 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB