เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สขร เดือน มิ.ย.. 6343 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 63 43 ก.ค. 63
ประกาซผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย พจ.ถ. 57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) หมู่ 1524 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ DR ๘ ( มนัส ) หมู่ที่ ๑ , ๖ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร619 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๙ (สายบึงตาเหนือ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1011 มิ.ย. 63
สขร เดือน พ.ค. 6344 มิ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.. 6384 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-039 (สายบึงตาเหนือ ) หมู่ที่ 1 บ้านน้อย92 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-068 ( นายสอ ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม181 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-082 ( หนองบอนฝั่งขวา ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม91 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สายนายมนัส+บรรจง หมู่ 5 บ้านหนองแขม101 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-055 ( คลองชลประทานซี 105 ) หมู่ 3 บ้านวังพุทรา81 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-053 ( หลวงพ่อเปลื่อง ) หมู่ 3 บ้านวังพุทรา61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก สาย พจ.ถ.57-031 ( บึงเตย-นางเหรียญ ) หมู่ 1 บ้านน้อย41 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-031 ( สายบึงเตย - นางเหรียญ ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย51 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-064 ( สายหนองบอน ) หมู่ 5 บ้านหนองแขม61 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-020 ( สายคลองชลประทานซี 99 ) หมู่ 4 บ้านคอวัง51 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางผ่องศรี สุวรรณชัย หมู่ 3 บ้านวังพุทรา51 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-045 ( สายคลองชลประทานซี 63 ) หมู่ 2 บ้านปากลัด91 มิ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-035 ( สายบึงตาใต้ ) หมู่ 1 บ้านน้อย51 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB