เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองกระเดิด หมู่ที่ 2 , 5 ตำบลบ้านน้อย 614 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองไอ้เอียง ม.2613 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองตะลุง ม.4713 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายพจ.ถ. 57-066 หนองกก ม.5713 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-069 ทองอยู่1420 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองกกตะวันออก1320 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-065 หนองพิง1320 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายนางสมร ยอดไพบูลย์1420 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายนายณรงค์1320 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายนายถุงเงิน1420 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคลองชลประทานซี 1081420 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองโคบุตร1220 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-037 คลองชลประทานซี 104 -61720 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-038 คลองชลประทานซี 104 ฝั่งซ้าย-ขวา1420 ก.ค. 63
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานซี 105 ฝั่งซ้าย ( บ้านนายหวั่น โตกรานต์ ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย1315 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองไอ้เอียง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด78 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองไอ้เอียง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด78 ก.ค. 63
สขร เดือน มิ.ย.. 63203 ก.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 63 193 ก.ค. 63
ประกาซผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย พจ.ถ. 57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) หมู่ 12524 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB