เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ( โครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) ม.138
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( โครงการจ้างออกแบบขุดลอกคลอง )36
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563110
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25612140
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25601130
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25591117
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25581118

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB