เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 57-074 สายวงฆ้อง ม.6 บ้านท่าเตย165
แแนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 57-001 สายพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม(DK2) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม159
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.4 บ้านคอวัง159
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.2 บ้านปากลัด161
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. 57-021 สายภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านคอวัง157
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน156
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน162
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ( โครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) ม.13107
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( โครงการจ้างออกแบบขุดลอกคลอง )385
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 25631101
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25612221
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25601205
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25591199
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25581191

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB