เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทวาย ชัยรัตน์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0891940092

 • นายชุน โตสุวรรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0871991293

 • นายจรัญ ศรีนาค

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

  0884294377

 • นายธวัธชัย อ้นโต

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  08387880720.02s. 0.50MB