เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายภิรมย์ ภู่คำมี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0892694571,0832149874

 • นายบำรุง เชื้อนิล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0862145253

 • จ่าเอกธัญนพ บุญคุ้ม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0848202655สมาชิกสภา

 • นายเรวัตร ชัยรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0878512989

 • นางประยูร อินทร์อารีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0892721646

 • นายภิรมย์ ภู่คำมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางพัชรา ศรีสำอางค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0801170463

 • นางจันทา พัดจิ๋ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0899593073

 • นายจำนงค์ โตด้วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0892694571,0832149874

 • นายนกน้อย เพ็ญนคร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0806855259,0650201312

 • นายแสวง บุญช่วย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0845795070

 • นายบำรุง เชื้อนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0862145253

 • นายบรรจง กลับนุ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0861199282

 • นางลัดดา อยู่สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0852674704

 • นางสาวนพวรรณ ปิ่นแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0632419236

0.03s. 0.50MB