เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย3525 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1124 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25631424 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25622324 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ1424 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย2212 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2563152 มิ.ย. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ25625424 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 25635223 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.25635523 มี.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256239229 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก28722 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256223520 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่21512 ก.พ. 62
การชำระภาษีท้องถิ่น26911 ม.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1523 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256116319 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256127919 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1291 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256130519 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB