เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1725 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย824 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563924 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25621224 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ924 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1812 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2563122 มิ.ย. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ25624524 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 25634923 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.25635223 มี.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256238229 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก28122 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256223020 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่21412 ก.พ. 62
การชำระภาษีท้องถิ่น26511 ม.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1513 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256115819 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256127519 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1281 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256129919 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB