เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256230529 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก19422 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256216020 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่15512 ก.พ. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1113 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256112319 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256121919 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1011 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256123319 ก.ย. 61
นิทรรศการปลอดขยะ 256122419 ก.ย. 61
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 256123319 ก.ย. 61
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256116427 ส.ค. 61
การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 25611209 ส.ค. 61
ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืด จังหวัดพิจิตร1025 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น7711 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น9311 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB