เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.25641312 ม.ค. 64
ศุนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน2316 ก.ย. 63
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย11925 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย7024 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25637224 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25629824 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ7424 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย8912 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2563542 มิ.ย. 63
โครงการกำจัดผักตบชวา1731 มี.ค. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ256211124 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 256310523 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256311023 มี.ค. 63
กิจกรรมออกตรวจสุขภาพประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย3015 พ.ย. 62
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562293 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25623030 ส.ค. 62
ตำบลบ้านน้อยรวมใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม5010 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256246429 พ.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2830 เม.ย. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก40222 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB