เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256231729 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก21522 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256217720 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่17412 ก.พ. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1173 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256112719 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256122519 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1051 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256125219 ก.ย. 61
นิทรรศการปลอดขยะ 256122919 ก.ย. 61
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 256124619 ก.ย. 61
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256118027 ส.ค. 61
การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 25611239 ส.ค. 61
ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืด จังหวัดพิจิตร1055 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น8111 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น9611 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB