เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย6225 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย3324 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25633824 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25624724 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ3624 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย4012 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2563332 มิ.ย. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ25627424 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 25637023 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.25637623 มี.ค. 63
กิจกรรมออกตรวจสุขภาพประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย815 พ.ย. 62
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256283 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562930 ส.ค. 62
ตำบลบ้านน้อยรวมใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม1010 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256241229 พ.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า930 เม.ย. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก30622 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256225720 มี.ค. 62
กิจกกรรมการตรวจและคัดกรองความดันเบาหวาน813 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่22512 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB