เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256230829 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก20022 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256216520 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่15912 ก.พ. 62
การชำระภาษีท้องถิ่น19611 ม.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1133 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256112419 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256122219 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1021 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256123819 ก.ย. 61
นิทรรศการปลอดขยะ 256122619 ก.ย. 61
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 256123819 ก.ย. 61
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256116627 ส.ค. 61
การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 25611219 ส.ค. 61
ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืด จังหวัดพิจิตร1035 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น7811 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น9411 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB