เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย825 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย524 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563624 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562924 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ524 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1612 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256392 มิ.ย. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ25624224 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 25634423 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.25634723 มี.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256237829 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก27622 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256222620 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่21312 ก.พ. 62
การชำระภาษีท้องถิ่น26111 ม.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1493 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256115619 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256127119 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1261 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256129719 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB