เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล  ในการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร(งานถวายดอกบัววัดท่าหลวง)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายทวาย ชัยรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย และจ่าเอกธัญนพ  บุญคุ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เข้าร่วมถวายพานดอกบัวในพิธี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB