เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ศุนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ได้ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณที่ตั้งประปาประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB