เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รับสมัครเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๓อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ย้ายป้ายจัดนิทรรศการอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประมาณการปรับปรุงอาคารอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุมอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนตากแดด) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกข้างโรงเรียนวังแสงถึงเรียบคลองวังสวน) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดวังแสง) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายพยับ-เขตติดต่อบ้านวังหิน) หมู่ที่ 2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านลุงแจ้ง-นานายเอกชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ดับไฟไหม้ทุ่งอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตรอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 13 พ.ศ 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประชุมเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB