เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สวัสดีค้าบทุกคน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน นาย กปท. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สปสช. ขอส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับทุกคนนะค้าบ ปฏิบัติตัวปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 #กองทุนหลักประกัอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดสถานที่กักตัว (local quarantine) ของจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 9/2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 3อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 2อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้ทำการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ของ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ารายทางอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 1อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการค่าโดเมนอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้ทำการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้ทำการจัดอบรมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้แก่สมาชิก อบต. และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนของแต่ละหมู่บ้าน อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการลงหินคลุก 5 โครงการ และโครงการลงลูกรัง 2 โครงการอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทรีน ม.9อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.ม.6อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 อบต.ท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานสรุป สขร.1 เดือนเมษายน 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนพฤษภาคม 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB