เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
งบแสดงผลรายงานสถานะทางการเงินรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานการเงินประจำเดือนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปี 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB