เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร,อบต.บ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

ตำบลบ้านน้อย
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
66130

โทรศัพท์ 056-659073
โทรสาร 056-659073

0.01s. 0.50MB